Nhackar.com
Login Welcome guest Register Visitor# 279396
Skip Navigation Links
Mega Millions
This program is to analize the winning numbers of each draw based on the repeated numbers in past draws, and to generate the predicted numbers for next draw accordingly. Click Draw Date on the list and click Item Report to analize the numbers. Click Predict Win to generate a predict win numbers for next draw, probability 50/50. (Chương trình này phân tích số trong nhửng lấn sổ để chọn ra nhửng số chưa sổ, bấm chọn ngày sổ trong list va bấm nút Item report để phân tích số xổ trong ngày. Bấm nút Predict Win để chọn ra số tiên đoán cho lần sổ tới. Xác xuất là 50/50. Chúc may mắn)
Pastdraws: Report> Sel Col> Sel Cat>
inumDraw DateN1N2N3N4N5N6
69005/28/202412184857624
68905/24/2024465456677016
68805/21/2024258286914
68705/17/20248174060703
68605/14/202413194362646
68505/10/2024132226326518
68405/07/2024262836636615
68305/03/202461315535611
68204/30/202410182737615
68104/26/202415235357619
68004/23/2024111733394314
67904/19/202419303446583
67804/16/202421263644592
67704/12/202411214186616
67604/09/2024344351526925
67504/05/2024203054636514
67404/02/2024105056606619
67303/29/2024113033386016
67203/26/20247112229384
67103/22/20243831354416
67003/19/202424464962667
66903/15/202413255051666
66803/12/202421631576424
66703/08/202419202247581
66603/05/202424950617014
66503/01/2024153337556124
66402/27/20246182627494
66302/23/20244640416011
66202/20/20245455558687
66102/16/2024192339426718
12345678910...
Report for each Column
Report for all Columns
Predict Winning Numbers
12