Nhackar.com
Login Welcome guest Register Visitor# 249789
Skip Navigation Links
Mega Millions
This program is to analize the winning numbers of each draw based on the repeated numbers in past draws, and to generate the predicted numbers for next draw accordingly. Click Draw Date on the list and click Item Report to analize the numbers. Click Predict Win to generate a predict win numbers for next draw, probability 50/50. (Chương trình này phân tích số trong nhửng lấn sổ để chọn ra nhửng số chưa sổ, bấm chọn ngày sổ trong list va bấm nút Item report để phân tích số xổ trong ngày. Bấm nút Predict Win để chọn ra số tiên đoán cho lần sổ tới. Xác xuất là 50/50. Chúc may mắn)
Pastdraws: Report> Sel Col> Sel Cat>
inumDraw DateN1N2N3N4N5N6
57103/24/2023141733426615
57003/21/202312125274011
56903/17/2023262829394925
56803/14/2023172338552
56703/10/20239205960635
56603/07/2023152225286921
56503/03/202382536396711
56402/28/2023141640525913
56302/24/20232224965677
56202/21/202321530366324
56102/17/202323338577013
56002/14/202323243540431
55902/10/2023202930525819
55802/07/20239154655574
55702/03/20231450545917
55601/31/20237918293913
55501/27/202344346476122
55401/24/2023334147506220
55301/20/2023202931646617
55201/17/202321218243918
55101/13/2023304345466114
55001/10/20237131415189
54901/06/202332046596313
54801/03/2023252933414418
54712/30/202213644517
54612/27/202291336596111
54512/23/202215213238628
54412/20/20223433365217
54312/16/202283540535611
54212/13/202214224858686
12345678910...
Report for each Column
Report for all Columns
Predict Winning Numbers
12