Nhackar.com
Login Welcome guest Register Visitor# 263388
Skip Navigation Links
Mega Millions
This program is to analize the winning numbers of each draw based on the repeated numbers in past draws, and to generate the predicted numbers for next draw accordingly. Click Draw Date on the list and click Item Report to analize the numbers. Click Predict Win to generate a predict win numbers for next draw, probability 50/50. (Chương trình này phân tích số trong nhửng lấn sổ để chọn ra nhửng số chưa sổ, bấm chọn ngày sổ trong list va bấm nút Item report để phân tích số xổ trong ngày. Bấm nút Predict Win để chọn ra số tiên đoán cho lần sổ tới. Xác xuất là 50/50. Chúc may mắn)
Pastdraws: Report> Sel Col> Sel Cat>
inumDraw DateN1N2N3N4N5N6
65001/09/2024121532335324
64901/05/202452326384425
64801/02/20243182729641
64712/29/2023112730627010
64612/26/202381022586421
64512/22/202310263654694
64412/19/2023172650586111
64312/15/2023102028405412
64212/12/20238234445533
64112/08/2023212653667013
64012/05/2023183540646718
63912/01/2023124749526512
63811/28/2023273742596111
63711/24/20236154559681
63611/21/2023172225303824
63511/17/202361231336917
63411/14/2023293559616922
63311/10/202313335968708
63211/07/202331133425220
63111/03/2023153238476512
63010/31/2023143537557015
62910/27/202311324357706
62810/24/202316203054597
62710/20/202372936496122
62610/17/20235629326120
62510/13/202361844466818
62410/10/2023381746637
62310/06/2023122446576622
62210/03/202331932395924
62109/29/2023184047556411
12345678910...
Report for each Column
Report for all Columns
Predict Winning Numbers
12